Top

Tin Tức

Linh Lung Tâm

Quý nhân sĩ Phong Thần thân mến,

Bất kỳ ai trong tam giới đều có thể sở hữu nhiều Linh Lung Tâm để thăng cấp Pháp bảo Đả Thần Tiên. Mỗi Linh Lung Tâm chứa các phẩm chất khác nhau như bình thường, xuất sắc, tinh tế, quý hiếm và huyền thoại tùy theo độ khó kiếm được. Chất lượng của Linh Lung Tâm càng cao thì giá trị càng cao. Trải nghiệm ngay hôm nay về tính năng Linh Lung Tâm!

Hình ảnh Ghi chú

NPC Bia Thần
 • Đổi vật phẩm Linh Lung Tâm
  • 1 Đả Thần Tiên (trắng) đổi được 1 Bạch Tâm
  • 1 Đả Thần Tiên (xanh lá) đổi được 1 Thanh Tâm
  • 5 Bạch Tâm có tỉ lệ hợp thành được 1 Thanh Tâm
  • 5 Thanh Tâm có tỉ lệ hợp thành được 1 Nguyệt Tâm ( dùng thăng cấp đả thần tiên cấp 50 )
  • 5 Nguyệt tâm có tỉ lệ hợp thành được 1 Tử Tâm( dùng thăng cấp đả thần tiên cấp 70 )
  • 5 Tử Tâm có tỉ lệ hợp thành được 1 Huỳnh Tâm ( dùng thăng cấp đả thần tiên cấp 90 )

Bạch Tâm

Thanh Tâm
 • Nguồn gốc: Đổi từ NPC Bia Thần
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Nguyên liệu thăng cấp pháp bảo Đả Thần Tiên

Nguyệt Tâm

Tử Tâm

Huỳnh Tâm

Xích Tâm

 

 

Trân trọng,