Top

Tin Tức

Nghĩa Tử 1

 Với thao tác tham gia nhanh chóng, chư vị sẽ sỡ hữu ngay những hiệu ứng (buff) hỗ trợ "siêu khủng" cho mình tại NPC Nghĩa Tử.

Hơn hết, đây chính là lần đầu tiên mỗi kỳ sĩ sẽ toàn quyền kiểm soát và sở hữu NPC trong game với các thuộc tính tùy biến khác nhau cho riêng mình. Hãy sẵn sàng khám phá ngay!

Lưu ý: NPC Nghĩa Tử có thể phát huy hết chức năng của mình, kỳ sĩ phải liên tục bổ sung điểm sức khỏe mỗi ngày tránh trở về 0 điểm. Ngoài ra, cần lưu ý đến việc thăng đẳng cấp của Nghĩa Tử bằng nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu để làm nền tảng cho nhiệm vụ Tư Chất được phát huy tác dụng tăng thêm % cho các hiệu ứng hỗ trợ!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 02/02/2024.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Bà Mụ
 • Vị trí: Phong Thần Đài (196/197)
 • Chức năngĐổi/thăng cấp hiệu ứng.
 • Trao Lệnh Bài Nghĩa Tử cho người chơi có con số may mắn:
  • Mỗi ngày từ 10h00 - 21h00 sẽ phát số thứ tự lần lượt từ 1 - 100 cho 100 người duy nhất.
  • Mỗi người chơi chỉ được chọn số 1 lần duy nhất với giá 01 Tiền Đồng.
  • 22h00 mỗi ngày: Công bố số may mắn trúng thưởng Lệnh Bài Nghĩa Tử.
Phong Thần
Nghĩa Tử
Phong Thần
Lệnh Bài Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Nhận được khi may mắn trúng thưởng tại NPC Bà Mụ.
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Giao nộp cho Nghĩa Tử.
Phong Thần
Phụ Mẫu Chi Thư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 03 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu lần thứ 6/7/8/9/10.
Phong Thần
Tư Chất Chi Thư
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 04 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Tư Chất lần thứ 3/4/5.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Ngộ Linh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 07 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấp hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Giác Linh Châu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 23 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Đổi hiệu ứng Nghĩa Tử tại NPC Bà Mụ.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
Phong Thần
Hiệu ứng Nghĩa Tử
 • Nguồn gốc: Nhận từ NPC Nghĩa Tử
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận hiệu ứng Nghĩa Tử.

Hướng dẫn tham gia

 • Bước 1: 100 người đầu tiên/máy chủ đối thoại NPC Bà Mụ mua số may mắn để ngẫu nhiên nhận Lệnh Bài Nghĩa Tử. Chỉ có 01 người may mắn/ngày.
 • Bước 2: Đến NPC Nghĩa Tử, kích hoạt chức năng bằng Lệnh Bài.
 • Bước 3: Sau khi kích hoạt sẽ nhận được 4 hiệu ứng hỗ trợ ngẫu nhiên & đẳng cấp của Nghĩa Tử
 • Bước 4: Kiểm tra và có thể tùy chọn đổi hiệu ứng bằng 01 Giác Linh Châu + 500 Vạn
 • Cách thức hoạt động của NPC Nghĩa Tử:
  • Mỗi người chơi sau khi kích hoạt sẽ nhận được tính chất của NPC Nghĩa Tử có đẳng cấp 0 & hiệu ứng cấp 1.
  • Cần tiến hành làm nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu để thẳng cấp Nghĩa Tử đến cấp 31 để nhận nhiệm vụ Tư Chất.
  • Khi làm nhiệm vụ Tư Chất càng cao sẽ tăng thêm % hiệu ứng hỗ trợ cho các thuộc tính của Nghĩa Tử.
  • NPC Nghĩa Tử ban đầu sẽ có chỉ số sức khỏe là 100 điểmmỗi ngày sẽ bị giảm 20 điểm. Khi điểm sức khỏe còn 0 điểm sẽ không nhận được buff.
  • Các nhiệm vụ tăng chỉ số sức khỏe: Hoàn thành nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu, nộp 1 Hồng Bảo Thạch hoặc nộp 1 Mảnh Đồng nhận 2 điểm sức khỏe/lần.

Hiệu ứng tại NPC Nghĩa Tử

 • Sau khi hoàn tất kích hoạt sẽ nhận được 100 điểm sức khỏe (trừ 20 điểm/ngày/tối đa còn 0 điểm).
 • Các nhiệm vụ tăng chỉ số sức khỏe: Hoàn thành nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu, nộp 1 Hồng Bảo Thạch hoặc nộp 1 Mảnh Đồng nhận 2 điểm sinh lực/lần.
 • Đồng thời nhận ngẫu nhiên 4 hiệu ứng theo danh sách:
Loại hiệu ứng
Sinh lực % Giảm sát thương tập trung phép thuật %
Kháng hỏa % Giảm sát thương tập trung Hỏa %
Kháng thổ % Giảm sát thương tập trung Thổ %
Kháng băng % Giảm sát thương tập trung Băng %
Kháng lôi % Giảm sát thương tập trung Lôi %
Giảm sát thương công tập trung % Giảm sát thương cơ bản %
 • Lưu ý:
  • Có thể thay đổi ngẫu nhiên 4 hiệu ứng khác tại NPC Bà Mụ.
  • Không thể đổi hiệu ứng nếu đã thăng cấp 1 trong các loại kỹ năng.
 • Tăng cấp hiệu ứng: Dùng 01 Ngộ Linh Châu + Tiền Vạn tương ứng để thăng cấp
Cấp Nguyên liệu Tiền Vạn Thành công Thất bại
1 1 Ngộ Linh Châu 500 Cấp 2 Mất nguyên liệu
2 Cấp 3
3 Cấp 4
4 2 Ngộ Linh Châu 1.000 Cấp 5 Mất nguyên liệu

Hạ 1 cấp
5 Cấp 6
6 3 Ngộ Linh Châu 1.500 Cấp 7
7 Cấp 8
8 5 Ngộ Linh Châu 2.000 Cấp 9
 • Hiệu ứng theo từng cấp:
Hiệu ứng Thuộc tính cộng thêm/cấp
Loại Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9
Sinh lực % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Kháng hỏa % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Kháng thổ % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Kháng băng % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Kháng lôi % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Giảm sát thương công tập trung % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Giảm sát thương tập trung phép thuật % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Giảm sát thương tập trung Hỏa % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Giảm sát thương tập trung Băng % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Giảm sát thương tập trung Lôi % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Giảm sát thương tập trung Thổ % 1 3 5 7 9 11 15 30 40
Giảm sát thương cơ bản % 1 3 5 7 9 11 15 30 40

Nhiệm vụ Lòng Phụ Mẫu

 • Hoàn thành số lần theo yêu cầu để thăng cấp NPC Nghĩa Tử.
 • Cấp càng cao sẽ nhận được nhiệm vụ Tư Chất tăng thêm % cho hiệu ứng hỗ trợ.
 • Chỉ có thể thực hiện 10 lần nhiệm vụ/ngày:
  • Lần 1 - 5: Tiêu hao 50 vạn/lần.
  • Lần 6 - 10: Tiêu hao 50 vạn + 1 Phụ Mẫu Chi Thư/lần.
 • Bảng nhiệm vụ yêu cầu tương ứng mỗi cấp: (ví dụ: Cấp ban đầu của NPC Nghĩa Tử là 0, cần hoàn thành 10 lần nhiệm vụ mới có thể thăng cấp 1.
Cấp ban đầu Số lần nhiệm vụ cần để thăng cấp Cấp nhận
0 10 1
1 14 2
2-118 Mỗi cấp sẽ + 4 lần
(ví dụ cấp 2 = 18 lần, cấp 3 = 22 lần...)
119 486 120

Nhiệm vụ Tư Chất

 • Hoàn thành tại mốc 100, 200, 300, 400,... sẽ tăng cao % hiệu ứng hỗ trợ.
 • Khi NPC Nghĩa Tử đạt đến đẳng cấp 31 mới có thể làm nhiệm vụ Tư Chất.
 • Chỉ có thể thực hiện 5 lần nhiệm vụ/ngày:
  • Lần 1 - 2: Tiêu hao 50 vạn/lần.
  • Lần 3 - 5: Tiêu hao 50 vạn + 1 Tư Chất Chi Thư/lần.
 • Bảng đẳng cấp NPC Nghĩa Tử tương ứng với mốc nhiệm vụ (ví dụ: Nghiã Tử có đẳng cấp 31 chỉ có thể hoàn thành được 10 lần nhiệm vụ, muốn thực hiện được mốc 100 nhiệm vụ thì cấp của Nghĩa Tử phải đạt 40).
Đẳng cấp Nghĩa Tử Số lần thực hiện nhiệm vụ
31 10
32 20
33 - 119 Mỗi cấp sẽ + 10 lần
(ví dụ cấp 33 = 30 lần, cấp 34 = 40 lần...)
120 900
 • Tỷ lệ tăng thêm cho toàn bộ hiệu ứng sau khi hoàn thành các mốc nhiệm vụ:
Số lần hoàn thành Hiệu ứng tăng thêm (%)
100 1.1
200 1.2
300 1.3
400 1.4
500 1.5
600 1.6
700 1.7
800 1.8
900 1.9
 • Ví dụ % cộng thêm cho Sinh Lực
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Sinh lực % Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9
100
(+1.1 %)
1 3 6 8 10 12 17 33 44
200
(+1.2 %)
1 4 6 8 11 13 18 36 48
300
(+1.3 %)
1 4 7 9 12 14 20 39 52
400
(+1.4 %)
1 4 7 10 13 15 21 42 56
500
(+1.5 %)
2 5 8 11 14 17 23 45 60
600
(+1.6 %)
2 5 8 11 14 18 24 48 64
700
(+1.7 %)
2 5 9 12 15 19 26 51 68
800
(+1.8 %)
2 5 9 13 16 20 27 54 72
900
(+1.9 %)
2 6 10 13 17 21 29 57 76

Trân trọng,