Top

Tin Tức

Rượu Mừng Chiến Thắng Chào Mừng Tháng 4

Rượu Mừng Chiến Thắng - Có quá sớm để ăn mừng chiến thắng? Chắc chắn là không sớm! Bởi chỉ cần chiến thắng chính bản thân và phất cờ hiệu triệu bằng hữu tham chiến giải đấu Thiên Địa Nhân 3 đã là chiến thắng huy hoàng nhất!

Nhân dịp này, hãy cùng bằng hữu thưởng Rượu Chiến Thắng ngoài nhận các vật phẩm hỗ trợ đắc lực cho giải đấu sắp tới còn có cơ hội nhận được các tấm lệnh bài giải đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 3 - đoạt quyền thi đấu!

Thời gian & đối tượng

 • Bắt đầu: sau bảo trì 29/03/2024
 • Kết thúc: 23h59 ngày 29/04/2024
 • Đối tượng: Cấp 60 trở lên tại Sever Vạn Tiên Trận
 • NPC liên quan: SỨ GIẢ PHONG THẦN (218 - 190) 

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

 

Sứ Giả Phong Thần

 • Vị trí: Triều Ca (218 - 190)
 • Chức năng: Ghép vật phẩm sự kiện , Mua bánh Tét
 • Hạn tồn tại: 

 

Phong Thần

Bí Kíp Thịt Nướng

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Sứ Giả Phong Thần
 • Máy chủ Vạn Tiên Trận
  - 1 Bí Kíp Thịt Nướng = 12 vạn
  - 10 Bí Kíp Thịt Nướng = 120 vạn
  - 100 Bí Kíp Thịt Nướng = 1200 vạn
 • Thông qua nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ

 

 

Số lần

 

 

Nhận được

 

Quay Càn Khôn Luân

4/7/10/12

1 Bí kíp thịt nướng

Thám Quân 2/4/6
Bào Thương 3/5/7
Thiên Cống 2/3/4
Tống Tửu 2/3/4
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Vật phẩm sự kiện.
 • Hạn sử dụng:

 

Phong Thần

Hộp Nguyên Liệu

 • Nguồn gốc:  Đông Doanh Đảo, Phương Trượng, Bồng Lai nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải để nhận tỉ lệ nguyên liệu làm bánh như : TÚI GIA VỊ - Thịt – DẦU Ô LIU
 • Hạn sử dụng:

 

Túi Gia Vị / Thịt / Dầu Ô Liu

 
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Nguyên Liệu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Dùng Làm Tiệc Nướng Khao Quân
 • Hạn sử dụng:

 

 

Phong Thần

Tiệc Nướng Khao Quân

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Sự Kiện
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Ghép theo công thức
  - 30 Thịt + 50 Túi Gia Vị + 70 Dầu ô Liu+10 Bí Kíp Thịt Nướng = 10 Tiệc Nướng Khao Quân
  - 300 Thịt + 500 Túi Gia Vị + 700 Dầu ô Liu+100 Bí Kíp Thịt Nướng = 100 Tiệc Nướng Khao Quân
 • Hạn Sử dụng:

 

Phong Thần

Bí Kíp Thịt Nướng

 • Nguồn gốc: Mua tại SỨ GIẢ PHONG THẦN – Giá 25 tiền đồng/10 Rượu Mừng Chiến Thắng
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Giới hạn: 4.000 vật phẩm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng:

 

Phong Thần

Tiệc Nướng Khao Quân

 • Nguồn gốc: Nhận được khi Ghép Vật Phẩm
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Giới hạn: 4.000 vật phẩm/nhân vật
 • Hạn sử dụng:

Mảnh vỡ Danh Hiệu ( Có Buff)

 

 

 
 • Giảm sát thương tấn công tập trung vật lý + phép thuật 5%
 • Xuất Chiêu Vũ Khí + Bùa Pháp 10%
 • Giảm Thời Gian Trúng Thương 15
 • Chức năng: Dùng 10 cái đổi 1 Danh Hiệu Buff
 • Kích hoạt : Tiêu hao 200 vạn lượng ( reset sau 24h)

Phần thưởng

 • Phần thưởng sử dụng Tiệc Khao Quân– Tiêu Hao 1 Vạn/1 lần sử dụng (sử dụng được tối đa 4000 Bánh Chưng (chín) /1 nhân vật.
 • Lựa chọn 1: NHẬN 4000 kinh nghiệm Nhân Giới x đẳng cấp / 1 tiệc khao quân.
 • Lựa chọn 2: NHẬN 1000 kinh nghiệm Tiên Ma x đẳng cấp  / 1 Tiệc Khao Quân kèm vật phẩm bên dưới.

Phần thưởng ngẫu nhiên

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

Không nhận được phần thưởng

Mảnh Lam Thủy tinh

Hồng Thủy Tinh

Mảnh Hồng Thủy Tinh

Lam Thủy Tinh

Mảnh Vải

Đồ Lục 6x

Thiên Tiên Thủy

Lò Luyện Trân Hựu

 

Mảnh Phi Tuyết Xích Lân, Ứng Long, Xuyên Điệp

 

 • Phần thưởng khi sử dụng Rượu Mừng Chiến Thắng nhận cùng lúc:
  - Kinh Nghiệm Nhân Giới: Nhận 8000 kinh nghiệm x đẳng cấp nhân giới / 1 Rượu Mừng Chiến Thắng
  -
  Kinh Nghiệm Tiên Ma: Nhận 1500 kinh nghiệm x đẳng cấp tiên ma / 1 Rượu Mừng Chiến Thắng 

Vật phẩm

Hoàng Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Ngộ Linh Châu

Tư Chất Chi Thư

Giác Linh Châu

Phụ Mẫu Chi Thư

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

Mảnh Vải

Mảnh Lam Thủy Tinh

Vải Dầy

Mảnh Tử Thủy Tinh

Di Ngoại Phù (Siêu Cấp)

Mảnh Lục Thủy Tinh

Lò Trân Hựu

Mảnh Hồng Thủy Tinh

Đồng Nhân

10 Mảnh Sắt

10 Mảnh Thủy Tinh

10 Mảnh Đồng 

Trang Bị Lục 8x,10x

10 Mảnh Bạc

Vũ Khí Hoàng Kim 90

10 Mảnh Vàng

Ngọc Tinh- ngọc cấp 5

Mai Danh Ẩn Tích

Vũ Khí Hoàng Kim 100

Mảnh Phi Tuyết Xích Lân, Ứng Long, Xuyên Điệp

Mảnh Vỡ Danh Hiệu

Vi Quang Quái Phù Chưa Mài

Hóa Linh Tán

Hồn Chú Cấp 80-110-140 cấp 1

Tướng Quân Lệnh

 

 • Phần thưởng sử dụng mỗi 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000.
  - Mốc 4000 nhận ngẫu nhiên : 15 túi thuộc tính - 5 Tử Bảo Thạch - 3 phiếu đăng ký -  1 Viên Tinh Thái -  1 viên ngọc tâm.

Phần thưởng

Hồn Chú Bảo Hạp

Mở ra tỉ lệ nhận được hồn chú 110 và 140 

3 Túi Quà Tháng 4

2 Khí Nguyên Cao Cấp

2 Trang Nguyên Cao Cấp

3 Mảnh Vỡ Tinh Thái Quái Phù 

Tinh Thể Tứ Tinh

1 Phiếu Đăng Ký

03 Túi thuộc tính

 

- Khi đủ điểm tích lũy có thể đổi được những vật phẩm sau:

MÁY CHỦ S1

Vật phẩm

Điểm tích lũy cần

Giới hạn
(máy chủ)

10 Mảnh Đồng

10

100/ngày/server

10 Mảnh Bạc

10

100/ngày/server

10 Mảnh Sắt

10

100/ngày/server

Túi Thuộc Tính

20

50 /ngày/server

Túi Quà Tháng 4

200

20 /ngày/server

 

Túi Quà THÁNG 4

Mở quà nhận phần thưởng ngẫu nhiên - 1 trong số

01 Tử Bảo Thạch

01 Trang Bị Tiên Ma 3x

01 Danh Ngọc

01 Phiếu Đăng Ký

Hồn Chú Bảo Hạp

Mở ra tỉ lệ nhận được hồn chú 110 và 140 

( cấp 1-2 ngẫu nhiên )

01 Lệnh Bài Tứ Tinh

1 Vũ Khí Hoàng Kim Tiên ma 30

Thú Cưỡi Phi Tuyết

 

 • Khi đủ số mảnh yêu cầu của sự kiện, kỳ sĩ có thể đến tìm gặp NPC Hồng Hưng Chân Nhân để đổi thú cưỡi như ý muốn. (Tắt đổi thú cưỡi Phi Tuyết chỉ đổi 3 thú cưỡi dưới đây)

STT

Tên vật phẩm

Yêu cầu

1

Xích Lân

250 Mảnh Phi Tuyết Xích Lân + 1 Hồng Hưng Lệnh

2

Ứng Long

250 Mảnh Phi Tuyết Ứng Long + 1 Hồng Hưng Lệnh

3

Xuyên Điệp

250 Mảnh Phi Tuyết Xuyên Điệp + 1 Hồng Hưng Lệnh

 

NPC

Vị trí

Hồng Hưng Chân Nhân

Ngọc Hư Cung (211,197)

Sùng Thành Doanh (202,196)

Xu Vưu Mộ (198,201)

Tây Kỳ (183,193)

Triều Ca (198,201)

 

Trân trọng,