Top

Tin Tức

Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Mới Minh Ngọc Cung

       

 • Sự Kiện Đua Top Phiên Bản Chính Thức18h ngày 09/03/2024
 • Xem thông tin chi tiết Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Mới Minh Ngọc Cung Phiên Bản Mới tại Trang Chủ : https://pt2013.vantientran.com/

 Sự Kiện Đua Top Cấp Thế Giới

 • Thời gian: Từ 18h00 ngày 09/03/2024 đến 23h55 ngày 09/05/2024
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
 • Kỳ sĩ nào nhận top cấp thế giơi không thể nhận top cấp hệ phái
 • Phiên Bản 2013 Cũ(Năm 2023) và Phiên Bản 2013 Mới(Năm 2024) là 2 phiên bản tách biệt nhau hoàn toàn, 2 cụm này sẽ không gộp và không liên quan đến nhau. Tuy nhiên Phần Thưởng đua top vẫn được chọn nhận ở cả 2 Phiên Bản.
 • Phần thưởng được chọn máy chủ phiên bản cũ 2013(năm 2024).
 • Xem thông tin chi tiết phần thưởng nếu chọn nhận tại cụm máy chủ 2013(Phiên Bản Mới năm 2024) tại đây : https://pt2013.vantientran.com/
Top Phần Thưởng Nhận Tại Cụm 2013 (Cũ)
1

01 Danh Hiệu Đệ Nhất (Vĩnh Viễn)
10
0.000 Tiền Đồng

01 IPHONE 15 Series 128GB
01 Cam Chí Mạng ( Tự chọn )

01 Hồn Chú 140 Cấp 4

01 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )
06 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
06 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
06 Lò Luyện Trân Hựu
20 Phiếu Đăng Ký
10 Hộp Pháp Bảo Đả Thần Tiên
60 Túi Thuộc Tính Sơ
20 Tử Bảo Thạch
01 Thú Cưỡi Thượng Cổ Quần Anh Hội ( Tự Chọn )

01 Thú Cưỡi Bạch Kim( Tự Chọn )
01 lệnh bài pét Na Tra Trưởng Thành
01 Thú nuôi 4 kỹ năng +3 (*)
01 pháp bảo Tam Sinh Thạch #12

2

 01 Danh Hiệu Đệ Nhị (Vĩnh Viễn)

 5.000.000 VNĐ

01 Cam Chí Mạng ( Tự chọn )

01 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )

01 Hồn Chú 140 Cấp 3

65.000 Tiền Đồng
05 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
05 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
05 Lò Luyện Trân Hựu
15 Phiếu Đăng Ký
8 Hộp Pháp Bảo Đả Thần Tiên
50 Túi Thuộc Tính Sơ
15 Tử Bảo Thạch

01 Thú Cưỡi Nghịch(Tự Chọn)

01 Thần Thú Thượng Cổ QAH
01 Lênh Bài Pét Thân Công Báo Trưởng Thành
01 Thú nuôi 4 kỹ năng +2 (*)
01 pháp bảo Tam Sinh Thạch #9

3

 

1 Danh Hiệu Đệ Tam(Vĩnh Viễn)

2.000.000 VNĐ
50.000 Tiền Đồng

02 Hồn Chú 140 Cấp 2
1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )
4 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
4 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
10 Phiếu Đăng Ký
6 Hộp Pháp Bảo Đả Thần Tiên
40 Túi Thuộc Tính Sơ
10 Tử Bảo Thạch
1 Thần Thú Thượng Cổ QAH
1 Lênh Bài Pét Khương Tử Nha Trưởng Thành
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +1 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch # 6

4

25.000 Tiền Đồng

1 Sét cam trấn nguyên #9 ( Tự chọn )
2 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
3 Lò Luyện Trân Hựu
10 Phiếu Đăng Ký
4 Hộp Pháp Bảo Đả Thần Tiên
30 Túi Thuộc Tính Sơ
10 Tử Bảo Thạch
1 Lệnh bài Pét Đắc Kỷ Thiếu Niên
1 Thú cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 pháp bảo cá nhân 3 Dòng #12 ( tự chọn )

5

25.000 Tiền Đồng

1 Sét cam trấn nguyên #9 ( Tự chọn )
2 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
3 Lò Luyện Trân Hựu
10 Phiếu Đăng Ký
  4 Hộp Pháp Bảo Đả Thần Tiên
30 Túi Thuộc Tính Sơ
10 Tử Bảo Thạch
1 Lệnh bài Pét Đắc Kỷ Thiếu Niên
1 Thú cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 pháp bảo cá nhân 3 Dòng #12 ( tự chọn )

 

Top Phần Thưởng Nhận Tại Minh Ngọc Cung (Mới)
1

01 Danh Hiệu Đệ Nhất(vĩnh viễn) + Vòng Sáng(1năm)

100.000 Tiền Đồng

03 Món Cam Trấn Nguyên

01 IPHONE 15 Series 128GB
06 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
08 Ngọc Tinh( Chỉ chọn 1 trong 3 loại )
01 Vũ Khí 90 #12
20 Tử Bảo Thạch + 20 Tử Thủy Tinh

01 Thú Cưỡi Quần Anh Hội( Theo Hệ Phái )

( Thú Cưỡi QAH dị nhân được cân bằng so với 2 hệ còn lại )
01 lệnh bài pét Na Tra Trưởng Thành
01 Thú nuôi 2 kỹ năng +3 (*)

2

 01 Danh Hiệu Đệ Nhị (vĩnh viễn) + Vòng Sáng(1năm)

5.000.000 VNĐ

65.000 Tiền Đồng

02 Món Cam Trấn Nguyên
04 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
06 Ngọc Tinh( Chỉ chọn 1 trong 3 loại )
01 Vũ Khí 90 #9

01 Thú Cưỡi Bạch Kim ( Theo Hệ Phái )
15 Tử Bảo Thạch + 20 Tử Thủy Tinh
01 lệnh bài pét Thân Công báo Trưởng Thành
01 Thú nuôi 2 kỹ năng +2 (*)

3

 

  01 Danh Hiệu Đệ Tam (vĩnh viễn) + Vòng Sáng(1năm)

2.000.000 VNĐ

01 Món Cam Trấn Nguyên

50.000 Tiền Đồng
03 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
04 Ngọc Tinh ( Chỉ chọn 1 trong 3 loại )
01 Vũ Khí 90

01 Thú Cưỡi Nghịch ( Theo Hệ Phái )

01 lệnh bài pét Khương Tử Nha Trưởng Thành
10 Tử Bảo Thạch + 20 Tử Thủy Tinh

01 Thú nuôi 2 kỹ năng +1 (*)

4

25.000 Tiền Đồng
02 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
03 Ngọc Tinh ( Chỉ chọn 1 trong 3 loại )
01 Vũ Khí 100
40 Tướng Quân Lệnh

01 Thú Cưỡi Chí ( Theo Hệ Phái )
10 Tử Bảo Thạch + 20 Tử Thủy Tinh
01 lệnh bài pét Đắc Kỷ Trưởng Thành
01 Thú nuôi 1 kỹ năng +1 (*)

5

25.000 Tiền Đồng
02 Tinh Thái Quái Phù ( Chưa mài )
03 Ngọc Tinh ( Chỉ chọn 1 trong 3 loại )
01 Vũ Khí 100
40 Tướng Quân Lệnh

01 Thú Cưỡi Chí ( Theo Hệ Phái )
10 Tử Bảo Thạch + 20 Tử Thủy Tinh
01 lệnh bài pét Đắc Kỷ Trưởng Thành
01 Thú nuôi 1 kỹ năng +1 (*)

 

Sự Kiện Đua Top Công Lực Phong Thần

 • Thời gian: Từ 18h00 ngày 09/03/2024 đến 23h55 ngày 09/05/2024
 •  LƯU Ý QUAN TRỌNG : Để đảm bảo công bằng cho sự kiện đua top CÔNG LỰC và ko ảnh hưởng tính năng đóng mở trang bị xanh dương và trắng tại phiên bản Chính Thức. Người chơi sử dụng trang bị xanh dương và vũ khí , trang bị trắng trên người khi kết thúc đua top công lực sẽ ko được tính kết quả cho top 1-10 công lực.
 • Khi chốt top CÔNG LỰC tại phiên bản chính thức các kỳ sĩ không mang trang bị xanh dương và vũ khí , trang bị trắng trên người
  Ví dụ : Kỳ sĩ A sử dụng trang bị xanh dương đạt top 1 sẽ bị loại và tính top từ top 2-11
 • 10 kỳ sĩ công lực cao nhất tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
 • Phiên Bản 2013 Cũ(Năm 2023) và Phiên Bản 2013 Mới(Năm 2024) là 2 phiên bản tách biệt nhau hoàn toàn, 2 cụm này sẽ không gộp và không liên quan đến nhau. Tuy nhiên Phần Thưởng đua top vẫn được chọn nhận ở cả 2 Phiên Bản.
 • Phần thưởng được chọn máy chủ phiên bản cũ 2013(năm 2024).
 • Xem thông tin chi tiết phần thưởng nếu chọn nhận tại cụm máy chủ 2013(Phiên Bản Mới năm 2024) tại đây : https://pt2013.vantientran.com/
Top Phần Thưởng Nhận Tại Cụm 2013(Cũ)
1

1 Hộp Danh Hiệu Top 1 Công Lực (Vĩnh Viễn)
1 IPHONE 15 PRO MAX 256GB

1 Món Cam Thánh
100.000 Tiền Đồng

01 Hồn Chú 140 Cấp 4
1 Pháp bảo trấn hồn tháp cấp 5
1 Vũ Khí Hoàng Kim 120#12(theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90
500 Tướng Quân Lệnh
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 4 Dòng
1 Lệnh Bài Pet Khương Tử Nha Trưởng Thành
1 Thú Cưỡi Thượng Cổ Quần Anh Hội Hoặc Thú Cưỡi Thượng Cổ Bạch Kim ( Tự Chọn)
40 Túi Thuộc Tính
15 Lệnh Bài Hoa Sen
15 Lệnh Bài Tứ Tinh , 15 Tinh Thể Tứ Tinh

2

1 Hộp Danh Hiệu Top 1 Công Lực (Vĩnh Viễn)

5.000.000 VNĐ
1 Món Cam Chí Mạng

02 Hồn Chú 140 Cấp 3
60.000 Tiền Đồng
1 Pháp bảo trấn hồn tháp cấp 4
1 Vũ Khí Hoàng Kim 120#12(theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 70
400 Tướng Quân Lệnh
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 4 Dòng
1 Lệnh Bài Pet Lý Tịnh Trưởng Thành
1 Thú Cưỡi Thượng Cổ Bạch Kim ( Tự Chọn)
40 Túi Thuộc Tính
10 Lệnh Bài Hoa Sen
10 Lệnh Bài Tứ Tinh , 10 Tinh Thể Tứ Tinh

3

1 Hộp Danh Hiệu Top 3 Công Lực (vĩnh viễn)

2.000.000 VNĐ
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 120 ( theo hệ phái )
40.000 Tiền Đồng

01 Hồn Chú 140 Cấp 3
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 50
350 Tướng Quân Lệnh
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ Trưởng Thành
1 Thú Cưỡi Thượng Cổ Bạch Kim ( Tự Chọn)
30 Túi Thuộc Tính
10 Lệnh Bài Hoa Sen
7 Lệnh Bài Tứ Tinh , 7 Tinh Thể Tứ Tinh

300 Tướng Quân Lệnh
20.000 Tiền đồng

03 Hồn Chú 140 Cấp 2
1 Thú Cưỡi Thượng Cổ Nghịch ( Tự Chọn)
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu
3 Trang Tinh- 3 Khí Tinh -3 Trang Nguyên- 3 Khí Nguyên Cao Cấp
4 Tử Bảo Thạch- 4 Tử Bích Tỷ

5

300 Tướng Quân Lệnh
20.000 Tiền đồng

03 Hồn Chú 140 Cấp 2
1 Thú Cưỡi Thượng Cổ Nghịch ( Tự Chọn)
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu
3 Trang Tinh- 3 Khí Tinh -3 Trang Nguyên- 3 Khí Nguyên Cao Cấp
4 Tử Bảo Thạch- 4 Tử Bích Tỷ

 

Top Phần Thưởng Nhận Tại Minh Ngọc Cung (Mới)
1

01 Danh Hiệu Top 1 Chiến Thần + Vòng Sáng ( 6 tháng )
1 Iphone 15 PRO MAX 256GB
1 Thú Cưỡi QAH( tự chọn)
1 Vũ Khí 100 #12( tự chọn)
3 Món Cam Trấn Nguyên#9 ( tự chọn)
100.000 Tiền Đồng
1 Lệnh Bài Pet Khương Tử Nha Trưởng Thành
1 Ngọc Bội 120 3 Dòng
4 Tinh Thái Quái Phù
5 Ngọc Tinh ( chọn 1 trong 3 loại )
20 Viên Tử Bảo Thạch
20 Viên Tử Thủy Tinh

2

01 Danh Hiệu Top 2 Chiến Thần + Vòng Sáng ( 6 tháng )

5.000.000 VNĐ
1 Thú Cưỡi Bạch Kim( tự chọn)
1 Vũ Khí 100 #9( tự chọn)
2 Món Cam Trấn Nguyên#9 ( tự chọn)
60.000 Tiền Đồng
1 Lệnh Bài Pét Dương Tiễn Trưởng Thành
1 Ngọc Bội 120 3 Dòng
3 Tinh Thái Quái Phù
4 Ngọc Tinh ( chọn 1 trong 3 loại )
15 Viên Tử Bảo Thạch
20 Viên Tử Thủy Tinh

3

01 Danh Hiệu Top 3 Chiến Thần + Vòng Sáng ( 6 tháng )

2.000.000 VNĐ
1 Thú Cưỡi Nghịch( tự chọn)
1 Vũ Khí 100 #6( tự chọn)
1 Món Cam Trấn Nguyên#9 ( tự chọn)
40.000 Tiền Đồng
1 Lệnh Bài Pét Thân Công Báo Trưởng Thành
1 Ngọc Bội 120 3 Dòng
2 Tinh Thái Quái Phù
2 Ngọc Tinh ( chọn 1 trong 3 loại )
10 Viên Tử Bảo Thạch
10 Viên Tử Thủy Tinh

4 - 5 01 Danh Hiệu Top 3 Chiến Thần + Vòng Sáng ( 6 tháng )
1 Thú Cưỡi Nghịch ( tự chọn)
1 Vũ Khí 100 ( tự chọn)
40 Tướng Quân Lệnh
20.000 Tiền Đồng
1 Lệnh Bài Pét Tuần Lộc
1 Ngọc Bội 120 3 Dòng
1 Tinh Thái Quái Phù
1 Ngọc Tinh ( chọn 1 trong 3 loại )
5 Viên Tử Bảo Thạch
10 Viên Tử Thủy Tinh
6 - 10 10.000 tiền đồng
1 Vũ Khí 95

 

Trân trọng,