Top

Tin Tức

Sự kiện Ngày Hè Tháng 6

 Nhằm mang lại không khí giải trí bổ ích lành mạnh cho game thủ trong dịp Hè 2024, BQT Phong Thần xin ra mắt sự kiện Ngày Hè Tháng 6 với phần quà hấp dẫn.

Thời gian & đối tượng

 •  Bắt đầu:  sau bảo trì 01/06/2024

 •  Kết thúc: 23h59 ngày 30/06/2024

 •  Đối tượng: Cấp 60 trở lên tại Sever Vạn Tiên Trận

 • NPC liên quan: SỨ GIẢ PHONG THẦN (218 - 190)

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Thông tin

Sứ Giả Phong Thần

 • Vị trí: Triều Ca (218 - 190)

 • Chức năng: Mua và ghép vật phẩm sự kiện

 • Hạn tồn tại:

Phong Thần

Lá Trà Xanh

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Sứ Giả Phong Thần

 • Giá:
  - 1 Lá Trà Xanh = 12 Vạn
  - 10 Lá Trà Xanh = 120 Vạn
  - 100 Lá Trà Xanh = 1200 Vạn

 • Thông qua nhiệm vụ:

  Nhiệm vụ

  Số lần

  Nhận

  Quay Càn Khôn Luân

  4/7/10/12

  1 Lá Trà Xanh

  Thám Quân

  2/4/6

  Bào Thương

  3/5/7

  Thiên Cống

  2/3/4

  Tống Tửu

  2/3/4

 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

 • Công dụng: Vật phẩm sự kiện.

 • Hạn sử dụng:

Phong Thần

Hộp Nguyên Liệu

 • Nguồn gốc: Đông Doanh Đảo, Phương Trượng, Bồng Lai nhận được.

 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

 • Công dụng: Nhấp phải để nhận vật phẩm sự kiện như : Đường 2024 - Chanh 2024 - Đá viên 2024

 • Hạn sử dụng:

Đường / Chanh / Đá Viên 2024

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Nguyên Liệu

 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

 • Công dụng: Làm Trà Chanh Thượng Hạng.

 • Hạn sử dụng:

Phong Thần

Trà Chanh 2024

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC sự kiện.

 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

 • Công thức ghép:

  30 Đường + 50 Chanh + 70 Đá Viên + 10 Lá Trà Xanh = 10 Trà Chanh 2024

  300 Đường + 500 Chanh + 700 Đá Viên + 100 Lá Trà Xanh = 100 Trà Chanh 2024

Hộp May Mắn

 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Sứ Giả Phong Thần

 • Giá: 25 Xu / 10 Hộp May Mắn.

 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận thưởng.

 • Giới hạn: 4000 vật phẩm / nhân vật.

 • Hạn sử dụng:

Phong Thần

Trà Chanh 2024

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép vật phẩm.

 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 1 lượng.

 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận thưởng.

 • Giới hạn: 4000 vật phẩm / nhân vật.

 • Hạn sử dụng:


Buff Tháng 6

 • Công dụng:
  - Giảm sát thương tấn công tập trung vật lý + phép thuật 10 %
  - Giảm Sát thương cơ bản 10%
  - Giảm thời Gian trúng thương 15

 • Chức năng: Dùng 20 cái đổi 1 Danh Hiệu Buff.

 • Kích hoạt: Tiêu hao 200 vạn lượng.

 

Phần thưởng

 •  Phần thưởng sử dụng Trà Chanh 2024:  Tiêu tốn 1 vạn / 1 lần sử dụng (sử dụng tối đa 4000 Trà Chanh 2024/ Nhân vật)

 • Lựa chọn 1: Nhận 5000 điểm kinh nghiệm Nhân Giới * Đẳng cấp / 1 Trà Chanh 2024.

 • Lựa chọn 2: Nhận 1500 điểm kinh nghiệm Tiên Ma * Đẳng cấp / 1 Trà Chanh 2024 (Kèm theo vật phẩm ngẫu nhiên bên dưới).

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

Không nhận được gì

Mảnh Lam Thủy Tinh

Hồng Thủy Tinh

Mảnh Hồng Thủy Tinh

Lam Thủy Tinh

Mảnh Vải

Đồ Lục 6x

Thiên Tiên Thủy

Lò Luyện Trân Hựu

Mảnh Phi Tuyết Xích Lân, Ứng Long, Xuyên Điệp (Ngẫu nhiên)

 

 • Phần thưởng khi sử dụng Hộp Qùa May Mắn nhận cùng lúc:

- Kinh nghiệm Nhân Giới:  Nhận 8000 Kinh nghiệm * Đẳng cấp Nhân Giới / 1 Hộp Qùa May Mắn.

- Kinh nghiệm Tiên Ma:  Nhận 2000 Kinh nghiệm * Đẳng cấp Tiên Ma / 1 Hộp Qùa May Mắn.

Vật phẩm

Hoàng Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Ngộ Linh Châu

Tư Chất Chi Thư

Giác Linh Châu

Phụ Mẫu Chi Tâm, Chi Thư

Mảnh Hoàng Thủy Tinh

Mảnh Vải

Mảnh Lam Thủy Tinh

Vải Dầy

Mảnh Tử Thủy Tinh

Di Ngoại Phù (Siêu Cấp)

Mảnh Lục Thủy Tinh

Lò Trân Hựu

Mảnh Hồng Thủy Tinh

Đồng Nhân

10 Mảnh Sắt

10 Mảnh Thủy Tinh

10 Mảnh Đồng

Trang bị Lục 8x, 10x

10 Mảnh Bạc

Túi điểm Danh vọng Tiên Ma

10 Mảnh Vàng

Ngọc Tinh (Cấp 5)

Mai Danh Ẩn Tích

Vũ Khí Hoàng Kim 100

Mảnh Phi Tuyết Xích Lân, Ứng Long, Xuyên Điệp (ngẫu nhiên)

Vi Quang Quái Phù (chưa mài)

Mảnh Vỡ Danh Hiệu

Hóa Linh Tán

Hồn Chú Cấp 80 - 110 - 140 Cấp 1 (ngẫu nhiên)

Tướng Quân Lệnh

 

 • Phần thưởng khi sử dụng đạt mốc 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000:

 • Mốc 4000 chắc chắn nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng sau

  - 15 Túi Thuộc Tính
  - 5 Tử Bảo Thạch
  - 3 Phiếu Đăng Ký
  - 1 Viên Tinh Thái
  - 1 Viên Ngọc Tâm
  - 1 Vũ khí Truyền Thuyết Tiên Ma Cấp 55

Phần Thưởng

Hồn Chú Bảo Hạp
(Mở ra có tỉ lệ nhận được Hồn Chú 110 và 140)

3 Túi Quà Tháng 6

2 Khí Nguyên Cao Cấp

2 Trang Nguyên Cao Cấp

3 Mảnh Vỡ Tinh Thái Quái Phù

Tinh Thể Tứ Tinh

1 Phiếu Đăng Ký

3 Túi Thuộc Tính

 

 • Khi đủ điểm Tích lũy có thể đổi được những vật phẩm sau:
  MÁY CHỦ S1:

Vật phẩm

ĐĐiểm tích lũy cần

Giới hạn (máy chủ)

1 Giác Linh Châu

20

100/ngày/máy chủ

1 Phụ Mẫu Chi Tâm

20

100/ngày/máy chủ

1 Tư Chất Chi Thư

10

100/ngày/máy chủ

Túi Thuộc Tính

20

50/ngày/máy chủ

Túi Quà Tháng 6

200

20/ngày/máy chủ

 • Phần thưởng khi mở Túi Quà Tháng 6:

Túi Quà Tháng 6

(Mở quà nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau)

1 Tử Bảo Thạch

1 Trang Bị Tiên Ma 3x

1 Danh Ngọc

1 Phiếu Đăng Ký

Hồn Chú Bảo Hạp
(Mở ra có tỉ lệ nhận được Hồn Chú 110 và 140)

1 Lệnh Bài Tứ Tinh

1 Vũ khí Hoàng Kim Tiên Ma 30

Thú Cưỡi Phi Tuyết

 

Đổi thú cưỡi 

 • Khi đủ số mảnh yêu cầu của sự kiện, kỳ sĩ có thể đến tìm gặp Hồng Hưng Chân Nhân để đổi thú cưỡi như ý muốn.

Hình ảnh

Vị trí


Hồng Hưng Chân Nhân

 • Ngọc Hư Cung (211 - 197)

 • Sùng Thành Doanh (202 - 196)

 • Xi Vưu Mộ (198 - 201)

 • Tây Kỳ (183 - 193)

 • Triều Ca (198 - 2021)

 

 • Công thức đổi thú cưỡi:

STT

Tên vật phẩm

Yêu cầu

1

Xích Lân

250 Mảnh Phi Tuyết Xích Lân + 1 Hồng Hưng Lệnh

2

Ứng Long

250 Mảnh Phi Tuyết Ứng Long + 1 Hồng Hưng Lệnh

3

Xuyên Điệp

250 Mảnh Phi Tuyết Xuyên Điệp + 1 Hồng Hưng Lệnh

 

Đua Top Tiêu Phí

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, lọt vào Top 10 Bảng Xếp Hạng Sự Kiện.
 • Yêu cầu nhận thưởng:
  - Để nhận thưởng Đua Top 4 - 10, Kỳ sĩ phải mua tối thiểu 15.000 Hộp May Mắn.
  - Từ Top 1: Mua tối thiểu 70.000 Hộp May Mắn trở lên, dưới 70.000 vật phẩm chỉ có thể nhận được quà Top thấp hơn. Top 1 đạt Mốc 150.000 Hộp May Mắn nhận thêm 1 Cam Sự Kiện.
  - Từ Top 2 - 3: Mua tối thiểu 40.000 Hộp May Mắn, dưới 40.000 chỉ có thể nhận được quà Top 4 - 10.
 • Phần thưởng sẽ trao sau khi kết thức sự kiện.
 • Phần thưởng đua Top Tích Lũy khi mua Hộp Qùa May Mắn:

Hạng

Phần thưởng

TOP 1

 • 1 Thú Cưỡi Tiên Ma Cấp 60 Hoàng Kim
 • 2 Viên Nguyệt Hoa
 • 30 Túi Thuộc Tính Sơ
 • 1 Trang bị Tiên Ma 7x(chọn mũ, chân hoặc đai)
 • 1 Danh Hiệu: Top 1 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng (HSD 3 tháng)

TOP 2

 • 1 Vũ khí Truyền Thuyết Tiên Ma Cấp 60
 • 1 Viên Nguyệt Hoa
 • 1 Trang bị Tiên Ma 7x(chọn mũ, chân hoặc đai)
 • 25 Túi Thuộc Tính Sơ
 • 1 Danh Hiệu: Top 2 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng (HSD 3 tháng)

TOP 3

 • 20 Túi Thuộc Tính
 • 3 Viên Tinh Thái
 • 1 Viên Ngọc Tâm
 • 1 Trang bị Tiên Ma 7x(chọn mũ, chân hoặc đai)
 • 1 Danh Hiệu: Top 3 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng (HSD 3 tháng)

TOP 4 - 10

 • 5 Hộp Pháp Bảo Đá Thần Tiên
 • Vũ Khí Tiên Ma Cấp 30
 • 15 Túi Thuộc Tính Sơ
 • 10 Tử Bảo Thạch

 

Trân trọng,