Top

Tin Tức

Thiên Khố Lệnh Phù 1

 Phần thưởng khi sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù luôn là điều mà tất cả quý kỳ sĩ quan tâm, sau đây là phần thưởng chi tiết khi sử dụng tại các mốc và tại các thời điểm:

Nhận thưởng ngày thường

 • Khi sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù 01 vào ngày thường, kỳ sĩ sẽ được chọn 01 trong 02 gói phần thưởng sau:
  • 1.500.000 điểm kinh nghiệm + 01 Đồng Bảo An.
  • 15.000 điểm tu luyện Tiên Ma + 01 Đồng Bảo An.

Nhận thưởng ngày vàng

 • Khi sử dụng Thiên Khố Lệnh Phù 01 vào ngày vàng, kỳ sĩ sẽ được chọn 01 trong 02 gói phần thưởng sau:
  • 2.000.000 điểm kinh nghiệm + 02 Đồng Bảo An.
  • 20.000 điểm tu luyện Tiên Ma + 02 Đồng Bảo An.

Phần thưởng khi sử dụng tại các mốc

 • Ngày thường chỉ nhận thưởng đến lần thứ 20.
 • Ngày vàng nhận thưởng đến mốc 40.
Lần sử dụng Phần thưởng thêm
5 Mộc Nhân
10 Thiên Tiên Thuỷ
15 Lưu Ly Bôi
20 Tử kim Hồ Lô
25 Lò Luyện Đơn
30 Nữ Oa Thạch
35 Thưởng Kim Bài
40 Bào Thương Hồi Thành Phù

Trân trọng,