Top

Tin Tức

Thu Thập Nguyên Liệu

 Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất và đem lại nhiều quyền lợi hơn quý kỳ sĩ đã và đang đồng hành cũng Phong Thần trong suốt thời gian qua vừa, Bổn Pháp tiếp tục gửi đến quý kỳ sĩ chương trình nhiều đổi mới, nâng cấp thiết thực, hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành không thể thiếu trong con đường chinh phục Tam Giới.

Khi tham gia chương trình, ngoài những hiệu ứng, danh hiệu hấp dẫn, quý kỳ sĩ có có thể nâng cấp hiệu ứng, "đổi đồ cũ lấy đồ mới",...

Giới thiệu

 • Phạm vi áp dụng: Máy Chủ Băng Xuyên Điện

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dụng

Phong Thần

 • Vị trí: Diêu Trì 192/200.
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
  • Trả nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
  • Đổi nhiệm vụ Vàng – Bạc – Đồng.
Phong Thần
Phong ThầnPhong Thần
Mảnh Đồng/Mảnh Bạc/Mảnh Vàng

 • Nguồn gốc: Nhận được NPC Qui Lão Tiên Sinh.
 • Chức năng:
  • Mảnh Đồng dùng để ghép Thỏi Đồng.
  • Mảnh Bạc dùng để ghép Thỏi Bạc.
  • Mảnh Vàng dùng để ghép Thỏi Vàng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 1 lượng.
Phong Thần
Phong ThầnPhong Thần
Thỏi Đồng/Thỏi Bạc/ Thỏi Vàng


 • Nguồn gốc:
  • 100 Mảnh Đồng = 1 Thỏi Đồng.
  • 100 Mảnh Bạc = 1 Thỏi Bạc.
  • 100 Mảnh Vàng = 1 Thỏi Vàng.
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC VIP 2018.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra và rớt ra  ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 1 lượng.

Hướng dẫn tham gia

Mỗi ngày, quý kỳ sĩ có thể đến NPC Qui Lão Tiên Sinh để nhận nhiệm vụ Đồng – Vàng – Bạc để lấy nguyên liệu tham gia tính năng VIP 2018.

 • Mỗi ngày kỳ sĩ có thể đến NPC Qui Lão Tiên Sinh kích hoạt tính năng (tốn 7 tiền đồng) nhận 100 nhiệm vụ/ngày. Qua ngày mới sẽ reset nhiệm vụ và kích hoạt tính năng lại.
 • Mỗi nhiệm vụ sẽ yêu cầu nộp một trong các vật phẩm trong bảng hệ thống.
 • Hoàn thành nộp vật phẩm mới có thể nhận tiếp nhiệm vụ mới. Nếu không có vật phẩm, dùng 50 vạn để đổi sang nhiệm vụ khác.
 • Khi nộp vật phẩm, kỳ sĩ sẽ ngẫu nhiên may mắn nhận được Mảnh Đồng/Bạc/Vàng tùy nhiệm vụ tương ứng.
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Đồng
Vật phẩm
Đại Địa Nhãn Tư Tượng Linh Thạch
Hoàn Quan Nhãn Lò Luyện Trung Cấp
Liệt Liệm Nhãn Tướng Quân Lệnh
Phong Bạo Nhãn Đồng Bối
Kim Bối Thức Ăn Gia Súc
Dung tinh lộ Công trạng lệnh
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Bạc
Vật phẩm
Trang bị Vân Trung Trang bị Tinh Cang
Trang bị Khuyển Văn Trang bị Thông Thiên
Trang bị  Cự Đấu Trang bị Lam Điêu
Trang bị  Xích Tùng Trang bị Khai Thiên
Trang bị  Báo Thần Trang bị Hồng Quân
Trang bị Vũ Khúc Trang bị Kháng Long
Trang bị Thái Ất Trang bị Hoàng Kim
Trang bị Giác Thú -
Danh sách vật phẩm cần nộp cho nhiệm vụ Vàng
Vật phẩm
Bí kíp Liên Nổ Tế Bí kíp Lạc Địa Trảm
Bí kíp Tam Đầu Lục Phủ Bí kíp Chúc Dung Chân Khí
Bí kíp Tinh Thông Hỏa Hệ Bí kíp Truy Hồn Tế
Bí kíp Toái Cốt Tế Bí kíp Khuynh Thành Nhất Kích
Bí kíp Thập Phương Liệt Hỏa Bí kíp Tam Muội Chân Hỏa
Bí kíp Liên Hoàn Trảm Bí kíp Vạn Cốt Toàn Khô

Nguyên liệu mới

Vật phẩm mới
Hình ảnh Ghi chú

Mảnh Sắt
 • Nguồn gốc: Nhận được NPC
 • Chức năng: Dùng để ghép Thỏi Sắt
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Mảnh Thủy Tinh
 • Nguồn gốc: Nhận được NPC
 • Chức năng: Dùng để ghép Thủy Tinh
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Thỏi Sắt
 • Nguồn gốc: 100 Mảnh Sắt = 1 Thỏi Sắt
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.


Thỏi Tinh
 • Nguồn gốc:100 Mảnh Thủy Tinh = 1 Thủy Tinh
 • Chức năng: Dùng để làm NV kích hoạt NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 200/200. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop: 1 lượng.

Nhiệm vụ Sắt
Nhiệm vụ Nộp 1
1 Vũ Khí Hoàng Kim 3x (bất kỳ)
2 Vũ Khí Hoàng Kim 4x (bất kỳ)
3 Vũ Khí Hoàng Kim 5x (bất kỳ)
4 Vũ Khí Hoàng Kim 6x (bất kỳ)
5 Vũ Khí Hoàng Kim 7x (bất kỳ)
6 Vũ Khí Hoàng Kim 8x (bất kỳ)
7 Kim Quang Kiếm
8 Hỗn Thiên Phủ
9 Trục Nhật Kiếm
10 Khai Thiên Phủ
11 Thái Cực Kiếm
12 Diệt Thần Phủ
13 Viêm Đế Kiếm
14 Trạm Kim Phủ
Nhiệm vụ Thủy Tinh
Nhiệm vụ Nộp 1
1 Bất kỳ pháp bảo 1x
2 Bất kỳ pháp bảo 3x
3 Bất kỳ pháp bảo 5x
4 Bất kỳ pháp bảo 7x
5 Cọc Độn Long
6 Hạnh Hoàng Kỳ
7 Hồng Hồ Lô
8 Kim Quang Tỏa
9 Kính Chiếu Yêu
10 Lạc Hồn Chung
11 Ngọc Hư Phù
12 Phong Hỏa Luân
13 Toàn Tâm Đinh
14 Định Phong Châu

Trân trọng,