Top

Tin Tức

Điều Kiện Chuyển Sinh 1

  Cuối triều Thương, Trụ Vương vô đạo đã tạo điều kiện cho ác bá nhiều nơi lợi dụng tung hành, gây ra bao cảnh lầm than khổ ải cho những bách tính vô tội.

Trước tình cảnh đó, Chuyển Sinh Lão Lão quyết định ra tay cứu giúp tam giới một lần nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Chuyển Sinh Lão Lão giao phó, quý kỳ sĩ tam giới có thể tiến hành Chuyển Sinh nhân vật để gia tăng thêm sức mạnh, dễ dàng hạ gục kẻ ác đạo để cứu giúp dân lành.

   Điều kiện tham gia Chuyển Sinh

   Chuyển Sinh 1
 • Nhân vật chưa chuyển sinh.
 • Đẳng cấp hiện tại 200.
 • Có đủ các vật phẩm trong danh sách sau:
Danh sách vật phẩm cần có đủ
01 Chứng Nhận Hiên Viên 09 Cửu Chuyển Bình
01 Chứng Nhận Thần Nông 01 Chuyển Sinh Bình
01 Chứng Nhận Xi Vưu 01 Càn Khôn Tái Tạo Đơn
 

   NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Chuyển Sinh Lão Lão

Vị trí:

 • Ngọc Hư Cung (212/196).
 • Sùng Thành Doanh (202/199).
 • Xi Vưu Mộ (196/202).
 • Tây Kỳ (182/192).
 • Triều Ca (212/190).

Chức năng:

 • Ghép Cửu Chuyển Bình.
 • Chuyển sinh cho nhân vật đã đủ điều kiện.
 • Nhận thưởng cho nhân vật đã Chuyển Sinh.
Phong Thần
Cửu Chuyển Tiên Đan

Nguồn gốc: Thông qua tiêu diệt Boss Thần Nông, Boss Hiên Viên, Boss Xi Vưu

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng giá 1 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
 • Không được phép ném ra.
 • Trọng lượng là 0.
Phong Thần
Cửu Chuyển Bình

Nguồn gốc: Ghép 1.000 Cửu Chuyển Tiên Đan.

Tính chất:

 • Được phép giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chuyển Sinh Bình

Nguồn gốc: Mua tại NPC Chuyển Sinh Lão Lão 500 Tiền Đồng

Tính chất:

 • Không được phép ném ra.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 1 Lượng, xếp chồng 100 cái/ô.
Phong Thần
Chứng Nhận Thần Nông

Nguồn gốc: Nhân vật khi nhận nhiệm vụ Chuyển Sinh và có trong tổ đội kết thúc các Boss Hiên Viên, Xi Vưu và Thần Nông.

Tính chất:

 • Không thể bày bán, giao dịch, ném ra.
 • Có thể bán cửa hàng giá 01 lượng, xếp chồng 100 cái/ô.

Lưu ý: Vật phẩm Chứng Nhận đem về nộp cho Chuyển Sinh Lão Lão để Chuyển sinh.

Phong Thần
Chứng Nhận Hiên Viên
Phong Thần
Chứng Nhận Xi Vưu
Phong Thần
Càn Khôn Tái Tạo Đơn

Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 60 tiền Đồng.

Tính chất:

 • Không được phép ném ra, xếp chồng.
 • Được phép giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 01 lượng.

Công dụng:

 • Nguyên liệu dùng để Chuyển Sinh
 • Mỗi lần dùng Càn Khôn Tái Tạo Đơn sẽ tăng 10 cấp độ.
 • Đẳng cấp từ 170 đến 179 sử dụng chỉ tăng lên cấp 180.
Phong Thần
Tụ Hồn Châu

Nguồn gốc:Thông qua tiêu diệt Boss Thần Nông, Boss Hiên Viên, Boss Xi Vưu

Trân trọng,