Top

Tin Tức

Hướng Dẫn Nhận GIFCODE Máy Chủ Băng Xuyên Điện(S2)

  

Hướng Dẫn Nhận GIFCODE

 • Bước 1 : Bấm thích bài viết và chia sẻ ở chế độ công khai Bài Viết
 • Bước 2 : Bình luận tag 5 người bạn tại Bài Viết
 • Sau khi hoàn thành 2 bước trên, Inbox Page để nhận code
 •  PHẦN QUÀ G.I.F.T.C.O.D.E
  • 01 Thái Cực Đơn (khoá)
  • 01 Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ (khoá)
  • 01 Lâm Tiên Lộ (khóa)
  • 01 Di Ngoại Phù (khoá)
  • 01 Hồi Thành Phù (khoá)
  • 01 Di Ngoại Phù (khoá)
  • 01 Đồng Nhân (khoá)
  • 03 Thanh lộ(Tiểu) (khoá)
  • 03 Chân Khí(Tiểu) (khoá)

 

Trân trọng,