Top

Tin Tức

NPC Thương Chu

Chiến trường Thương Chu là nơi các cao thủ cùng nhau thỏa sức thi thố tài năng. Quý kỳ sĩ có thể cùng nhau bảo vệ Tướng lĩnh phe mình hoặc tiệu diệt Tướng lĩnh phe đối phương để đem lại chiến thắng cho đội mình.

     Mô tả NPC trong chiến trường

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Nguyên Soái Chiến Trường

Vị trí:

 • Nguyên Soái 1 - 237/190.
 • Nguyên Soái 2 - 237/200.
 • Nguyên Soái 3 - 237/220.

Chức năng:

 • Tấn công cả 2 phe Thương - Chu.
 • Không xuất hiện lại khi bị tiêu diệt.
Phong Thần
Tướng Lĩnh Phe Thương

Vị trí:

 • Tướng Lĩnh - 237/190.
 • Tướng Lĩnh - 237/200.
 • Tướng Lĩnh - 237/220 .

Chức năng:

 • Chỉ tấn công phe Chu.
 • Chỉ xuất hiện khi thỏa 2 điều kiện:
  • Khi bên Thương giết Nguyên Soái Chiến Trường.
  • Khi bên Thương giết Tướng Lĩnh Phe Chu.
Phong Thần
Tướng Lĩnh Phe Chu

Vị trí:

 • Tướng Lĩnh 1 - 237/190.
 • Tướng Lĩnh 2 - 237/200.
 • Tướng Lĩnh 3 - 237/220.

Chức năng:

 • Chỉ tấn công phe Thương.
 • Chỉ xuất hiện khi thỏa 2 điều kiện:
  • Khi bên Chu giết Nguyên Soái Chiến Trường.
  • Khi bên Chu giết Tướng Lĩnh Phe Thương.
Phong Thần - NPC Tiếp dẫn phe Thương
NPC Tiếp Dẫn Phe Thương

Vị trí: 178/203.

Chức năng:

 • Dùng để di chuyển kỳ sĩ phe Thương.
 • Phí di chuyển: 1 Vạn cho 1 lần đi.
 • Kỳ sĩ chọn 1 trong 3 tọa độ: 225/191, 225/201 hoặc 225/219.
Phong Thần - NPC Tiếp dẫn phe Chu
NPC Tiếp Dẫn Phe Chu

Vị trí: 290/206.

Tính chất:

 • Dùng để di chuyển kỳ sĩ phe Chu.
 • Phí di chuyển: 1 Vạn cho 1 lần đi.
 • Kỳ sĩ chọn 1 trong 3 tọa độ: 248/ 190, 248/204 hoặc 248/224.
Phong Thần - Bia thần
Võ Vương

Vị trí: Tây Kỳ 159/189.

Chức năng:

 • Phát thưởng cho kỳ sĩ phe Chu.
 • Đổi Giấy Chứng Nhận Thương Chu.
Phong Thần - Bia thần
Trụ Vương

Vị trí: Triều Ca 237/180.

Chức năng:

 • Phát thưởng cho kỳ sĩ phe Thương.
 • Đổi Giấy Chứng Nhận Thương Chu.

     Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Thương Chu Lệnh
(Thượng)

Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các.

Giá bán: 02 tiền Đồng.

Công dụng:

 • Nhân 02 lần điểm kinh nghiệm Thương Chu.

Tính chất:

 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng, trọng lượng bằng 0.
 • Hạn sử dụng: 15 ngày.
Phong Thần lệnh
Giấy Chứng Nhận
Thương Chu

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công.
 • Đổi tại NPC Võ Vương hoặc Trụ Vương.

Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, rơi ra khi PK cao, có thể xếp chồng.

Công dụng: Đổi phần thởng Thương Chu.

Trân trọng,