Top

Tin Tức

Phần Thưởng Thương Chu

Chiến trường Thương Chu là nơi các cao thủ cùng nhau thỏa sức thi thố tài năng. Quý kỳ sĩ có thể cùng nhau bảo vệ Tướng lĩnh phe mình hoặc tiệu diệt Tướng lĩnh phe đối phương để đem lại chiến thắng cho đội mình.

      Phần thưởng phe thắng

Xếp loại Phần thưởng NPC nhận thưởng Ghi chú
Thắng trận và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 8.000.000 điểm kinh nghiệm

Phe Chu: Võ Vương ở Tây Kỳ 159/189.

Phe Thương: Trụ Vương ở Triều Ca 237/180.

Có thể dùng Thương Chu Lệnh các cấp để nhân đôi điểm kinh nghiệm

Thắng trận và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm

      Phần thưởng phe thua

Xếp loại Phần thưởng NPC nhận thưởng Ghi chú
Thua trận và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 6.000.000 điểm kinh nghiệm

Phe Chu: Võ Vương ở Tây Kỳ 159/189.

Phe Thương: Trụ Vương ở Triều Ca 237/180.

Có thể dùng Thương Chu Lệnh các cấp để nhân đôi điểm kinh nghiệm

Thua trận và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 4.000.000 điểm kinh nghiệm

      Đổi Giấy Chứng Nhận Thương Chu

 

Kỳ sĩ có thể đến gặp NPC Trụ Vương hoặc Võ Vương, sử dụng điểm tích lũy cá nhân để đổi những phần thưởng hấp dẫn.

Điều kiện Phần thưởng
50 điểm tích lũy 01 Giấy Chứng Nhận Thương Chu
50 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Thành công sẽ nhận ngẫu nhiên phần thưởng sau:

 • 1 Tướng Quân Lệnh
 • 1 Lệnh Bài Pet Phi Hổ Thiếu Niên
 • 1 Vũ Khí Truyền Thuyết 85
 • Trang Bị Hoàng Kim 10x
 • Hoàng Bảo Thạch
 • Lục Bảo Thạch
 • Phần thưởng sẽ cập nhật theo từng giai đoạn game 
 • Thất bại sẽ mất 20 Giấy Chứng Nhận Thương Chu
100 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Thành công sẽ nhận ngẫu nhiên phần thưởng sau:

 • 2 đến 5 Tướng Quân Lệnh
 • 1 Lệnh Bài Pet Hạo Thiên Khuyển Thiếu Niên (mới)
 • Vũ Khí Truyền Thuyết 85
 • Vũ Khí Truyền Thuyết 95
 • Trang Bị Hoàng Kim 10x
 • Tử Thủy Tinh
 • Tử Bảo Thạch
 • Phần thưởng sẽ cập nhật theo từng giai đoạn game
 • Thất bại sẽ mất 40 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

 

Trân trọng,