Top

Tin Tức

Sư Kiện Đua Top Máy Chủ Băng Xuyên Điện

   

 • Sự Kiện Đua Top Phiên Bản Chính Thức19h ngày 04/02/2023

Sự Kiện Đua Top Cấp Thế Giới

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 04/02/2023 đến 23h55 ngày 04/04/2023
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất và đạt cấp 150 trở lên tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
 • Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ Xếp hạng trước
 • Kỳ sĩ nào nhận top cấp thế giơi không thể nhận top cấp hệ phái
 • Phần thưởng chỉ nhận được tại máy chủ Băng Xuyên Điện(S2)
Top Phần Thưởng
1

Danh Hiệu Đệ Nhất(Vĩnh Viễn)
100.000 Tiền Đồng
1 Món Cam Sự Kiện ( Tự chọn )

1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )
5 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
4 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
6 Lò Luyện Trân Hựu
6 Trang Nguyên Cao Cấp
6 Trang Tinh Cao Cấp
6 Khí Nguyên Cao Cấp
6 Khí Tinh Cao Cấp
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội ( Tự Chọn )

1 Thú Cưỡi Bạch Kim( Tự Chọn )
1 lệnh bài pét Na Tra Thiếu Niên
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +3 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #12

2

1 Danh Hiệu Đệ Nhị(Vĩnh Viễn)
60.000 Tiền Đồng

1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )
4 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
3 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
5 Lò Luyện Trân Hựu
5 Trang Nguyên Cao Cấp
5 Trang Tinh Cao Cấp
5 Khí Nguyên Cao Cấp
5 Khí Tinh Cao Cấp
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội

1 Thú Cưỡi Nghịch(Tự Chọn)
1 Lênh Bài Pét Thân Công Báo Thiếu Niên
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +2 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch #9

3 1 Danh Hiệu Đệ Tam(Vĩnh Viễn)
50.000 Tiền Đồng
1 Sét Cam Trấn Nguyên #12 ( Tự chọn )
3 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
4 Lò Luyện Trân Hựu
4 Trang Nguyên Cao Cấp
4 Trang Tinh Cao Cấp
4 Khí Nguyên Cao Cấp
1  Thú Cưỡi Quần Anh Hội( Tự Chọn )
1 Lênh Bài Pét Khương Tử Nha Thiếu Niên
1 Thú nuôi 4 kỹ năng +1 (*)
1 pháp bảo Tam Sinh Thạch # 6
4

40.000 Tiền Đồng

1 Sét cam trấn nguyên #9 ( Tự chọn )
2 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
2 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
3 Lò Luyện Trân Hựu
3 Trang Nguyên Cao Cấp
3 Trang Tinh Cao Cấp
3 Khí Nguyên Cao Cấp
3 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh bài Pét Đắc Kỷ Thiếu Niên
1 Thú cưỡi Bạch Kim ( Tự Chọn )
1 pháp bảo cá nhân 3 Dòng #12 ( tự chọn )

5

30.000 Tiền Đồng

1 Sét cam trấn nguyên #9 ( Tự chọn )
1 Nguyệt Hoa Quái Phù ( Chưa mài )
1 Ngọc Tâm (tự chọn, chưa mài)
3 Lò Luyện Trân Hựu
3 Trang Nguyên Cao Cấp
3 Trang Tinh Cao Cấp
3 Khí Nguyên Cao Cấp
3 Khí Tinh Cao Cấp
1 Lệnh Bài Pét Hồ Hỷ Thiếu Niên
1 Thú cưỡi nghịch ( Tự Chọn )
1 pháp bảo 2 dòng Cá Nhân # 12

 

Sự Kiện Đua Top Cấp Hệ Phái

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 04/02/2023 đến 23h55 ngày 04/04/2023
 • 5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất của mỗi hệ phái và đạt cấp 150 trở lên tại máy chủ mới 
 • (Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới) 
 • Phần thưởng chỉ nhận được tại máy chủ Băng Xuyên Điện(S2)
Top Phần Thưởng
1

3 Món Cam Trấn Nguyên ( Theo hệ phái )

50 Tướng Quân Lệnh
3 Lò Luyện Trân Hựu

3 Trang Tinh Cao Cấp

3 Trang Nguyên Cao Cấp

2 Tinh Thái Quái Phù

2

2 Món Cam Trấn Nguyên ( theo hệ phái)

2 Thái Tinh Quái Phù

2 Trang Tinh Quái Phù

2 Trang Nguyên Cao Cấ

2 Lò Luyện Trân Hựu

3 1 Món Cam Trấn Nguyên(theo hệ phái)
1 Tinh Thái Quái Phù
4 Ngọc Tinh Chưa Mài ( tự chọn )
4 1 Món Cam Trấn Nguyên(theo hệ phái)
1 Tinh Thái Quái Phù
4 Ngọc Tinh Chưa Mài ( tự chọn )
5 1 Món Cam Trấn Nguyên(theo hệ phái)
1 Tinh Thái Quái Phù
4 Ngọc Tinh Chưa Mài ( tự chọn )

 

Sự Kiện Đua Top Công Lực Phong Thần

 • Thời gian: Từ 19h00 ngày 04/02/2023 đến 23h55 ngày 04/04/2023
 • 5 kỳ sĩ công lực cao nhất tại máy chủ mới  sẽ nhận thưởng.
 • Phần thưởng chỉ nhận được tại máy chủ Băng Xuyên Điện(S2)
Top Phần Thưởng
1

1 Hộp Danh Hiệu Top 1 Công Lực(Vĩnh Viễn)
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 120#12  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90
1 Set Cam  Trấn Nguyên #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 4 Dòng

1 Lệnh Bài Pet Khương Tử Nha Thiếu Niên
1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội Hoặc Thú Cưỡi Bạch Kim Theo Hệ Phái

2

1 Hộp Danh Hiệu Top 2 Công Lực (vĩnh viễn) 
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 120 #9  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 70
1 Set Cam Trấn Nguyên #12
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 4 Dòng

1 Lệnh Bài Pet Lý Tịnh Thiếu Niên
1 Thú Cưỡi Bạch Kim Theo Hệ Phái

3

1 Hộp Danh Hiệu Top 3 Công Lực (vĩnh viễn) 
1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 120  ( theo hệ phái )
1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 50
1 set cam trấn nguyên #9
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng

1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ Thiếu Niên
1 Thú Cưỡi Bạch KimTheo Hệ Phái

4 1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100 #12  ( theo hệ phái )
1 set cam trấn nguyên 
1 Thú Cưỡi Nghịch
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu
5 1 Vũ Khí Hoàng Kim cấp 100 #12  ( theo hệ phái )
1 set cam trấn nguyên 
1 Thú Cưỡi Nghịch
1 Ngọc Bội Phẩm Chất 3 Dòng
1 Pháp Bảo Hỗn Nguyên Châu

 

Sự Kiện Đạt Mốc Cấp

 • Thời gian: không giơi hạn
 • Phần thưởng chỉ nhận được tại máy chủ Băng Xuyên Điện(S2)
 •  
 • Yêu cầu:
   • Khi đạt được các cấp độ dưới đây và gửi hỗ trợ sớm nhất về fanpage https://www.facebook.com/phongthanbangvtt để nhận phần thưởng tương ứng, số lượng có hạn.
   • Dựa vào thời gian gửi thông tin nhận thưởng làm căn cứ trao giải. Không căn cứ vào thời gian đạt cấp độ của người chơi.
   • Khi gửi hỗ trợ, vui lòng cung cấp hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh bảng top Bảng Phong Thần.
 • Lưu ý:
   • Thông tin đăng ký nhận thưởng đủ điều kiện nhận thưởng là hồ sơ có đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện nhân vật đạt đẳng cấp nhận thưởng. Nếu quý kỳ sĩ lên cấp trước mà gửi hồ sơ sau sẽ căn cứ vào thời điểm đầy đủ thông tin nhận thưởng.
   • Vì phần thưởng có số lượng giới hạn và khác nhau về giá trị nên sẽ căn cứ vào thời điểm kỳ sĩ gửi đầy đủ thông tin nhận thưởng làm căn cứ xếp hạng để lựa chọn phần thưởng. Ai gửi hồ sơ đầy đủ thông tin nhận thưởng  được chọn trước.
   • Hồ sơ hợp lệ gồm: hình ảnh nhân vật đạt cấp độ nhận thưởng và hình ảnh bảng top Bảng Phong Thần và tài khoản nhân vật.
Cấp Phần Thưởng Giới Hạn 
Cấp 160 3 Lò Sơ Cấp
3 Lò Trung  Cấ
3 Lò Luyện Trân Hựu (180 ngày)
6 tài khoản
Cấp 170 1 Lệnh Bài Pet Hoàng Phi Hổ Niên Thiếu
1 Pháp Bảo 2 Dòng #12
6 tài khoản
Cấp 180 1 Món Cam Trấn Nguyên #12
1 Ngọc Tâm(Tự Chọn)
3 tài khoản
Cấp 190 1 Pháp Bảo Đả Thần Tiên Cấp 90(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Món Cam Thánh Tự Chọn(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
2 tài khoản
Cấp 200 1 Thú Cưỡi Quần Anh Hội(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Tam Sinh Thạch #12(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
1 Món Cam Thánh Tự Chọn(1 tài khoản - kỳ sỹ nào lên trước đưươc chọn)
 
3 tài khoản

 

Trân trọng,