Top

Tin Tức

Sự Kiện Đua Top Tiêu Phí

  

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 08/03 đến 23h59 ngày 28/03/2023.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 60 trở lên
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Top 10 bảng xếp hạng Phong Thần 2 server Vạn Tiên Trận(S1) và Băng Xuyên Điện(S2) sẽ tách riêng biệt 2 máy chủ.
 • Mua 1 giỏ trang trí= 1 điểm tích lũy tiêu phí

Đua Top Tiêu Phí Vạn Tiên Trận(S1)

 • Phần thưởng cụm VTT(S1) sẽ nhận ngay sau khi kết thúc sự kiện Quốc Tế Phụ Nữ
 • Điều kiện giành cho máy chủ Vạn Tiên Trận(S1) : 
 • Hạng 1 : Đạt tối thiểu 70.000 điểm tích lũy trở lên, dưới 70.000 chỉ nhận được quà top 2 đên 10 nếu đủ điều kiện top 2 đến 10.Top 1 đạt mốc 150.000 điêm tích lũy nhận thêm 1 Viên Nguyệt Hoa
 • Hạng 2 - 3 : Đạt tối thiểu 40.000 điểm tích lũy trở lên, dưới 40.000 chỉ nhận được quà top 4 đên 10 nếu đủ điều kiện top 4 đến 10
 • Để nhận thưởng 4 - 10 kỳ sĩ phải đạt tối thiểu 10.000 điểm tích lũy trở lên
Hình ảnh Ghi chú
Top 1
 • 1 Món Cam Chí Mạng
 • 1 Viên Nguyệt Hoa
 • 5 Viên Tử Bích Tỷ
 • 5 Viên Tử Bảo Thạch
 • 1 Lệnh Bài Pet Natra Thiếu Niên
 • 1 Danh Hiệu Top 1 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng(Hạn sử dụng 6 tháng)
Top 2
 • 1 Thú Cưỡi Bạch Kim
 • 5 Viên Tinh Thái
 • 3 Tử Bích Tỷ
 • 5 Tử Bảo Thạch
 • 1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ Thiếu Niên
 • 1 Danh Hiệu Top 2 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng(Hạn sử dụng 6 tháng)
Top 3
 • 1 Thú Cưỡi Nghịch
 • 3 Viên Tinh Thái
 • 2 Viên Tử Bích Tỷ
 • 5 Viên Tử Bảo Thạch
 • 1 Lệnh Bài Pet Thân Công Báo Thiếu Niên
 • 1 Danh Hiệu Top 3 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng(Hạn sử dụng 6 tháng)

Top 4 - 10
 • 1 Lệnh Bài Pet Hồ Hỷ Mỵ Niên Thiếu
 • 1 Tử Bích Tỷ
 • 5 Tử Bảo Thạch

 

Đua Top Tiêu Phí Băng Xuyên Điện(S2)

 • Phần thưởng cụm Băng Xuyên Điện(S2) sẽ nhận sau khi kết thúc đua top 8 ngày :  vào ngày 12/04/2023
 • Điều kiện giành cho máy chủ Băng Xuyên Điên(S2) : 
 • Hạng 1 : Đạt tối thiểu 100.000 điểm tích lũy trở lên, dưới 100.000 chỉ nhận được quà top 2 đên 10 nếu đủ điều kiện top 2 đến 10.Top 1 đạt mốc 150.000 điêm tích lũy nhận thêm 1 Viên Nguyệt Hoa
 • Hạng 2 - 3 : Đạt tối thiểu 50.000 điểm tích lũy trở lên, dưới 50.000 chỉ nhận được quà top 4 đên 10 nếu đủ điều kiện top 4 đến 10
 • Để nhận thưởng 4 - 10 kỳ sĩ phải đạt tối thiểu 10.000 điểm tích lũy trở lên
Hình ảnh Ghi chú
Top 1
 • 1 Món Cam Trí Mạng
 • 1 Viên Nguyệt Hoa
 • 5 Viên Tử Bích Tỷ
 • 5 Viên Tử Bảo Thạch
 • 1 Lệnh Bài Pet Natra Thiếu Niên
 • 1 Danh Hiệu Top 1 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng(Hạn sử dụng 6 tháng)
Top 2
 • 1 Thú Cưỡi Bạch Kim
 • 5 Viên Tinh Thái
 • 3 Tử Bích Tỷ
 • 5 Tử Bảo Thạch
 • 1 Lệnh Bài Pet Thạch Cơ Thiếu Niên
 • 1 Danh Hiệu Top 2 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng(Hạn sử dụng 6 tháng)
Top 3
 • 1 Thú Cưỡi Nghịch
 • 3 Viên Tinh Thái
 • 2 Viên Tử Bích Tỷ
 • 5 Viên Tử Bảo Thạch
 • 1 Lệnh Bài Pet Thân Công Báo Thiếu Niên
 • 1 Danh Hiệu Top 3 Tài Phú + Hiệu Ứng Vòng Sáng(Hạn sử dụng 6 tháng)

Top 4 - 10
 • 1 Lệnh Bài Pet Hồ Hỷ Mỵ Niên Thiếu
 • 1 Tử Bích Tỷ
 • 5 Tử Bảo Thạch

 

Trân trọng,