Top

Tin Tức

Sự Kiện Săn Boss Thủy Quái

 Truyền tin từ ngàn dặm xa cấp báo: Tuyết Lão Nhân trên đường đi trao quà cho các tiểu kỳ sĩ tại tam giới đã bị Thủy Quái xuất hiện cướp mất túi quà 08/03 hòng biến những món quà có trong túi thành những yêu ma quấy nhiễu nhân giới.

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 08/03/2023 - 23h59 ngày 28/03/2023
 • Thời gian hoạt động: Từ 22h00 - 23h59 mỗi ngày

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Thủy Quái
 • Vị trí: Xuất hiện ngẫu nhiên tại các địa điểm:
 • Bản đồ Toạ độ
  Ải Du Hồn 211/209
  Miêu Cương 198/188
  Cự Lộc 237/189
  Bắc Hải 230/201
  Tây Côn Lôn 215/207
  Thủ Dương Sơn 174/186
  Mục Dã 218/211
 • Chức năng: nhân vật hạ boss dame kết sẽ nhận được 12 hộp quà may mắn
 • Thời gian xuất hiện : 22h hàng ngày
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 28/03/2023.
Phong Thần
Hộp Quà May Mắn
 • Nguồn gốc: Nhận được khi kết thúc thủy quái
 • Tính chất: Có thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 28/03/2023.

Phần thưởng Vạn Tiên Trận(S1)

Hình ảnh Phần thưởng
Phong Thần
Hộp Quà May Mắn
Danh Ngọc
Lương Ngọc
Phàm Ngọc
30.000.000 kinh nghiệm
Sủi Cảo Toàn Gia Phúc

 

Phần thưởng Băng Xuyên Điện(S2)

Hình ảnh Phần thưởng
Phong Thần
Hộp Quà May Mắn
Danh Ngọc
Lương Ngọc
Phàm Ngọc
Trầm Điện
Sủi Cảo Toàn Gia Phúc

 

Trân trọng,