Top

Tin Tức

Thắng Thua Thương Chu

      Quy tắc xác định thắng thua

  • Nếu số lượng kỳ sĩ mỗi bên < 15, trận đấu sẽ không diễn ra và 02 phe không nhận được phần thưởng.
  • Trong thời gian thi đấu, phe nào có 3 NPC Tướng Lĩnh tồn tại đồng thời trong cùng 01 thời điểm thì được tính thắng tuyệt đối và kết thúc trận đấu.
  • Trường hợp còn lại: xét phe nào có nhiều NPC Tướng lĩnh là phe thắng chung cuộc.
  • Trường hợp cả 2 phe có cùng số NPC Tướng lĩnh thì xét điểm tích lũy, phe nào có nhiều điểm tích lũy hơn là phe thắng chung cuộc.
  • Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì sẽ dựa phe nào tiêu diệt NPC Nguyên Soái Chiến Trường đầu tiên là phe chiến thắng.
  • Cuối cùng, nếu không phân định được thắng thua bằng các điều kiện trên thì hệ thống chọn ngẫu nhiên đội thắng.

      Quy tắc tính điểm tích lũy

      Điểm cá nhân
Hành động Điểm nhận được
Hạ nhân vật đối phương + 02 điểm tích lũy
Hạ 01 Nguyên Soái Chiến Trường + 100 điểm tích lũy
Hạ 01 Tướng Lĩnh phe khác + 50 điểm tích lũy
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công + 10 điểm tích lũy
Tử thương trong chiến trường Thương Chu - 01 điểm tích lũy

Lưu ý

  • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 1.000 điểm tích lũy/trận.
      Điểm phe

Điểm phe dùng để xét chiến thắng Thương - Chu khi Tướng Lĩnh 02 phe bằng nhau.

Hành động Điểm tích lũy nhận được
Hạ nhân vật đối phương 02 điểm tích lũy
Hạ 01 Nguyên Soái Chiến Trường 100 điểm tích lũy
Hạ 01 Tướng Lĩnh phe khác 30 điểm tích lũy

Trân trọng,