Top

Tin Tức

Thương Chu Quần Anh Hội

Chiến trường Thương Chu là nơi các cao thủ cùng nhau thỏa sức thi thố tài năng. Quý kỳ sĩ có thể cùng nhau bảo vệ Tướng lĩnh phe mình hoặc tiệu diệt Tướng lĩnh phe đối phương để đem lại chiến thắng cho đội mình.

      Đối tượng và số lượng nhân vật tham gia

  • Nhân vật đạt cấp độ 91 trở lên mới có thể tham gia.
  • Tối đa 100 nhân vật mỗi bên.
  • Chênh lệch giữa 02 bên không quá 10 nhân vật, nếu không bên nhiều hơn sẽ không thể tiếp tục báo danh.

      Thời gian diễn ra hoạt động

 

- Các ngày trong tuần.

  • Thời Gian: Thứ 6 - Thứ 7 - Chủ Nhật

- Mỗi ngày có 1 đợt như sau:

  • Thời Gian: Bắt đầu diễn ra từ 20h00 đến 20h40.

Trân trọng,