Top

Tin Tức

Sự Kiện Phụ Nữ Việt Nam

 

Thời gian & đối tượng

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 08/03 đến 23h59 ngày 28/03/2023.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 60 trở lên
 • Sự kiện đua top tiêu phí : Tại Đây

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Ti
ểu Long Nữ
 • Vị trí: Triều Ca – 218/189.
 • Chức năng:
  • Mua Hoa Hồng 2023, Giỏ Trang Trí.
  • Ghép Bó Hoa, Giỏ Hoa Đặc Biệt.
 • Lưu ý: Chức năng này hoạt động đến 23h59 ngày 28/03/2023.
Phong Thần
Gi
ấy Trang Trí
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia đánh quái cấp 40 trở lên.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để Giỏ Hoa, Giỏ Hoa Đặc Biệt.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 28/03/2023.
Phong Thần
Hoa Hồng 2023
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành những nhiệm vụ hàng ngày hoặc mua tại NPC Tiểu Long Nhi.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao.Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để làm Giỏ Hoa, Giỏ Hoa Đặc Biệt.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 28/03/2023
Phong Thần
Gi
ỏ Trang Trí
 • Nguồn gốc: Mua Tại NPC Tiểu Long Nhi
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để làm Giỏ Hoa, Giỏ Hoa Đặc Biệt.
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 28/03/2023.
Phong Thần
Gi
ỏ hoa
 • Nguồn gốc: Nhận được khi người chơi ghép vật phẩm tại NPC Tiểu Long Nhi.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng.
 • Giới hạn: Chỉ sử dụng 4.000 giỏ hoa / nhân vật
 • Lưu ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 28/03/2023
Phong Thần
Giỏ Hoa đặc biêt
 • Nguồn gốc: Nhận được khi người chơi ghép vật phẩm tại NPC.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, rớt ra khi PK cao. Bán shop 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng.
 • Giới hạn: Chỉ sử dụng 4.000 giỏ hoa đặc biệt/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 28/03/2023.

Thu thập vật phẩm

Cách thức Thu thập
Thông qua NPC
 • Giấy Trang Trí:
  • Train quái cấp 40 trở lên
 • Hoa Hồng 2023:
  • 10 Hoa Hồng 2023= 20 vạn lượng
  • 50 Hoa Hồng 2023= 100 vạn lượng
  • 100 Hoa Hồng 2023= 200 vạn lượng
 • Giỏ Trang Trí:
  • 10 Giỏ Trang Trí = 16 tiền đồng
  • 50 Giỏ Trang Trí = 80 tiền đồng
  • 100 Giỏ Trang Trí = 150 tiền đồng
Thông qua đánh quái và tính năng
 • Khi đánh quái tại bản đồ Hoang Mạc, Đông Hải, Hiên Viên, Băng Xuyên, Tam Tiên Đảo sẽ có cơ hội nhận Giấy Trang Trí.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn theo mốc sau sẽ nhận được Hoa Hồng 2023:
Tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu Nhận
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12 1 Hoa Hồng 2023/lần
Bào Thương 3/5/7
Tống tửu 2/3/4
Thám quân 3/4/5
Đạo cụ 2/3/4
Thiên Cống 2/3/4

Công thức ghép Hoa

Dạng ghép Công thức
Giỏ Hoa 5 Giấy Trang Trí + 1 Hoa Hồng 2023 = 1 Giỏ Hoa
250 Giấy Trang Trí + 50 Hoa Hồng 2023 = 50 Giỏ Hoa
500 Giấy Trang Trí + 100 Hoa Hồng 2023 = 100 Giỏ Hoa
Giỏ Hoa Đặc Biệt 5 Giấy Trang Trí + 1 Hoa Hồng 2023+ 1 Giỏ Trang Trí + 2 vạn
= 1 Giỏ Hoa Đặc Biệt
250 Giấy Trang Trí + 50 Hoa Hồng 2023+ 50 Giỏ Trang Trí + 100 vạn
= 50 Giỏ Hoa Đặc Biệt
500 Giấy Trang Trí + 100 Hoa Hồng 2023+ 100 Giỏ Trang Trí + 200 vạn
= 100 Giỏ Hoa Đặc Biệt

Phần thưởng Băng Xuyên Điện(S2)

Phần thưởng sử dụng 
Từ loại Phần thưởng
Giỏ Hoa
 • 50.000 điểm kinh nghiệm.
Bó Hoa Đặc Biệt
 • Khi sử dụng/nhận GiỏHoa Đặc Biệt , có thể nhận 1.500*đẳng cấp =  điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận phần thưởng sau
Vật phẩm
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinh
Manh Lục Thủy Tinh Trang Bị Sơ Cấp
Vũ Khí Sơ Cấp Di Ngoài Phù(Siêu Cấp)
Bảo Thương Hội Thành Phù Mảnh Vải
Ngọc Cấp 2 Đồng Nhân
Lâm Tiên Lộ Trang Bị Lục 6x,8x
Thanh Lộ Vũ Khí Truyền Thuyết 75
Túi Hàng Vũ Khí Truyền Thuyết 85
Lệnh Bài Pet Ngưu Bảo Bảo Lệnh Bài Pet Kim Sắc Trư
Lệnh Bài Pet Phi Thiên Linh Miêu Tướng Quân Lệnh

Phần thưởng đạt mốc Băng Xuyên Điện(S2)

Phần thưởng
Khi sử dụng Giỏ Hỏa Đặc Biệt hoặc nhận ở mốc  1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sẽ nhận thêm phần thưởng   Vũ Khí Truyền Thuyết 85
Vũ Khí Truyền Thuyết 95
Lệnh bài pet Thượng Mã Hữu
Lệnh bài pet Hạo Thiên Khuyển Cũ
Lệnh bài pet Hạo Thiên Khuyển Mới
Lệnh bài pet Ngân Long
Tướng Quân Lệnh
 Phần thưởng sử dụng 4.000 Giỏ Hoa Đặc Biệt ---
100% Nhận được 2 Tướng Quân Lệnh 

Phần thưởng Vạn Tiên Trận(S1)

Phần thưởng sử dụng 
Từ loại Phần thưởng
Giỏ Hoa
 • 250.000 điểm kinh nghiệm.
Bó Hoa Đặc Biệt
 • Khi sử dụng/nhận Giỏ Hoa Đặc Biệt , có thể nhận 8.000*đẳng cấp =  điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận phần thưởng sau
Vật phẩm
Mảnh Lam Thủy Tinh Mảnh Tử Thủy Tinh
Di Ngoài Phù(Siêu Cấp) Trang Bị Sơ Cấp
Vũ Khí Sơ Cấp 2.000.000 kinh nghiệm
Mảnh Hồng Thủy Tinh Mảnh Vải
Ngọc Cấp 3 Đồng Nhân
Danh Ngọc Trang Bị Lục 8x,10x
Mai Danh Ẩn Tích Vũ Khí Hoàng Kim 90
Hóa Linh Tán Thú Cưỡi Hoàng Kim 60
Lệnh Bài Pet Hạo Thiên Khuyển Niên Thiếu Lệnh Bài Pet Lôi Trấn Tử Niên Thiếu
Lọ Luyện Trân Hựu Tướng Quân Lệnh

Phần thưởng đạt mốc Vạn Tiên Trận(S1)

Phần thưởng
Khi sử dụng Giỏ Hỏa Đặc Biệt hoặc nhận ở mốc  5.00, 1.000, 1.500,.. 4.000 sẽ nhận thêm phần thưởng   30.000.000 điểm kinh nghiệm
Mãnh Vỡ Xích Viêm - Tử Hà - Thanh Minh Ngọc Tinh
1 Viên Vi Quang Quái Phù
Mãnh Vỡ Tinh Thái Quái Phù
Vũ Khí Hoàng Kim 10x
Thú Cưỡi Nghịch
Lệnh Bài Natra Thiếu Niên
 Phần thưởng sử dụng 4.000 Giỏ Hoa Đặc Biệt Trấn Nguyên Chi Bảo
15 TQL - Trấn Nguyên Chi Bảo - Thú Cưỡi Nghịch - 1 Viên Vi Quang Quái Phù

Trân trọng,